iMunis eDeska

Níhov

Úřední deska – Detail

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků

Značka: (nemá) Zveřejněno od: 4.9.2017 9:40:41 Zveřejnit do: 21.10.2017 9:39:17 Typ: Oznámení Původce: Obec Níhov Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 126 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Níhov

Vyvěšeno od: 4.9.2017
Vyvěšeno do: 21.10.2017

Úřední deska – Níhov

Vyvěšeno od: 4.9.2017
Má být vyvěšeno do: 21.10.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 4.9.2017 9:40:41
Do: 21.10.2017 9:39:17

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.