iMunis eDeska

Níhov

Úřední deska – Detail

Svolání Zastupitelstva obce Níhov

Značka: (nemá) Zveřejněno od: 2.8.2017 21:17:23 Zveřejnit do: 25.8.2017 21:15:26 Typ: Oznámení o konání Zastupitelstva Původce: Obec Níhov Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 48 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Níhov

Vyvěšeno od: 2.8.2017
Vyvěšeno do: 25.8.2017

Úřední deska – Níhov

Vyvěšeno od: 2.8.2017
Má být vyvěšeno do: 25.8.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 2.8.2017 21:17:23
Do: 25.8.2017 21:15:26

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.