iMunis eDeska

Níhov

Úřední deska – Detail

Seznamy nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

Značka: (nemá) Zveřejněno od: 1.8.2014 20:27:16 Zveřejnit do: 31.12.2023 20:24:52 Typ: Oznámení Původce: Obec Níhov Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (neregistrovaný (.PDF), 16 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Níhov

Vyvěšeno od: 1.8.2014
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Níhov

Vyvěšeno od: 1.8.2014
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 1.8.2014 20:27:16
Do: 31.12.2023 20:24:52

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.